dödshôvet

dödshôvet

jobb

JissesPosted by Therese Tue, March 24, 2009 13:55:09

Vi går på utbildningar i bemötande på jobbet. Jag jobbar som undersköterska på ett äldreboende. Vi lyssnar på föreläsningar om hur illa vårdtagare och anhöriga till dom har blivit bemötta. Vi får lära oss att reflektera över varför en del sjuka människor är arga och bittra. Varför anhöriga blir besvikna på hur vården fungerar. Detta torde vara självklart i mitt jobb. Att fundera på varför vårtagare och anhöriga mår dåligt. Att lyssna utan att avbryta. Men det finns riktiga nötter som jobbar i vård och-omsorgen. Som inte vill vara där. Det kvittar hur många utbildningar som det är obligatorisk närvaro på, nötterna vill inte ta det till sej. Deras standardfras är: det är inte maskiner vi jobbar med, det är människor. Ett korrekt påstående, men det verkar som om dom tänker att det är varor eller köttpåsar som ska ses över. Det är ingen som får protestera. Då är det en jobbig patient.

-Oj köttpösen prata! Han vill ha öl istället för saft. Det har han aldrig velat förut. Det måste va nåt fel.- Nej inte ett nytt träningsprogram, ska hon börja gå nu? hon har ju suttit i rullstol länge.